составить эссе на тему мама, на 5-6 предложений и желательно с переводом, заранее

составить эссе на тему мама, на 5-6 предложений и желательно с переводом, заранее

  • In my life, the most important person is the mother. she is very beautiful caring kind sympathetic understand. no matter how much I did not make any mistakes she forgives them. I always help my mother around the house. I love my mom!
    ________________________________________________________________________

    ПИСАЛСАМ.

  • Менде Анам бар. Анамнын аты (имя мамы), ол (сколько ей лет) ол жаксы фирмада жумыс ыстейды. Ар адамда АНА бар ойткены, ана баланы туды. Ар адам оз анасын оте жаксы кору керек ойткены АНА омырге ашык аспан. Анасыз омыр кызык емес. Маган менын АНАМ оте кымбат, мен оны ешкашан умытпаймын.