10 предложений про маму

10 предложений про маму

  • Менанам е жасы.Анам мен трбиелед. Менанамды адрлеп матанттам.Анам мен жрегмн шнде маызды рл алады.Мен анам жасы р дем. Мен анам таматы тедмд зрлейд. Мен анам саба бойынша маан лкен кмек беред. Мен анам информатикка пян бойынша оуды бтрген. Мен анам й шн мл-млдр ылып жинапояды.Мен анам бзд жасы трбиелеп бар нрн ткт. Анам т мдениетт
  • Меним мамам оте адеми моя мама очень красивая
    меним мамам бухалтер моя мама бугалтер
    ана меним биринши созим мама мо первое слово